DESCRIPTOR DE LA TITULACIÓ

 

Nom de la titulació

 

Màster de Comptabilitat

 

Criteris d’admissió

L’òrgan d’admissió de l’alumnat serà la Comissió d’Admissió, integrada pel director, el cap d’estudis i la cap dels serveis administratius de la titulació.

L’oferta de places és de 25 alumnes.

Per a l’ingrés al Màster de comptabilitat es requereix estar en possessió del títol de Diplomat/ada en Ciències Empresarials, Diplomat/ada en Turisme, Diplomat/ada en Relacions Laborals, Llicenciat/ada en Economia, Llicenciat/ada en Administració d’Empreses o les titulacions antigues equivalents a les anteriors. De forma excepcional, s’acceptaran alumnes d’altres titulacions mentre puguin demostrar uns coneixements suficients de comptabilitat.

 

 

Objectius acadèmics i professionals

 

El màster té com a objectiu principal la formació dels professionals de la comptabilitat de nivell superior que demana el mercat laboral. Es dirigeix a titulats universitaris que vulguin ampliar els seus coneixements sobre matèries relacionades en comptabilitat. Actualment és una oportunitat per actualitzar-se, ja que s’explica el Pla General de Comptabilitat de 2007 que, en matèria comptable, ha suposat un important canvi en el model comptable espanyol.

 

El programa va dirigit a potenciar en l'alumne:

• La capacitat d'interpretació de la informació comptable.

• El coneixement profund de la normativa comptable i la capacitat d’aplicar-la d’una forma correcta i creativa a una diversitat de situacions reals.

• La capacitat de planificar i organitzar els sistemes informatius.

• L'anàlisi de les conseqüències que la informació produeix en l'entorn econòmic i social en el qual es troba.

• Les capacitats de creativitat i innovació, per poder donar satisfacció a les funcions que la societat exigeix a l'expert comptable, cada vegada més complexes, en lògica congruència amb l'amplitud i complexitat de l'activitat econòmica i social.

• El criteri fonamentat de la persona en l'exercici professional enfront de situacions o problemes nous i no prevists.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura del màster (60 ECTS en un any acadèmic)

 

Nom de l’assignatura

Tipologia

Crèdits

ECTS

Semestre:

Tardor/

Primavera

Anàlisi Comptable

Optativa

7,5

Tardor

Comptabilitat Internacional

Optativa

7,5

Primavera

Comptabilitat i Gestió Mediambiental de l’Empresa

Optativa

7,5

Primavera

Comptabilitat d’Entitats no Lucratives (ONG)

Optativa

7,5

Tardor

Auditoria Comptable I

Optativa

7,5

Tardor

Auditoria Comptable II

Optativa

7,5

Primavera

Comptabilitat Financera i de Societats Superior

Optativa

7,5

Tardor

Comptabilitat Directiva i de Gestió

Optativa

7,5

Primavera

Sistema Fiscal

Optativa

7,5

Primavera

Practicum

Obligatòria

7,5

Tardor / Primavera

Treball fi de màster

Obligatòria

7,5

Primavera

S’ofereixen 82,5 crèdits, encara que l’alumne ha de cursar 60 crèdits per a l’obtenció del màster.

 

 

Professorat del màster

 

Codi

Nom de l’assignatura

Professor

10174

Anàlisi Comptable

Gabriel Jover Arbona

Antoni Socias Salvà

10175

Comptabilitat Internacional

Antoni Ramis Planas

10176

Comptabilitat i Gestió Mediambiental de l’Empresa

Antoni Llull Gilet

10177

Comptabilitat d’Entitats no Lucratives (ONG)

Raquel Herranz Bascones

Antoni Socias Salvà

10178

Auditoria Comptable I

Bartomeu Nadal Homar

10179

Auditoria Comptable II

Bartomeu Nadal Homar

10180

Comptabilitat Financera i de Societats Superior

Carles Pomar Castellano

10181

Comptabilitat Directiva i de Gestió

Carles Pomar Castellano

Maria Llompart Bibiloni

10182

Sistema Fiscal

M. Antònia Ribas Bonet

10573

Practicum

Antoni Socias Salvà

 

Treball fi de màster

 

 

 

Convalidació d’assignatures

 

La convalidació d’assignatures de doctorat i d’altres màsters i titulacions d’altres universitats, es farà de forma individualitzada i segons la coincidència de continguts i de nivell amb les assignatures del Màster de Comptabilitat.

 

 

 

Els titulats per la Universitat de les Illes Balears dels estudis requerits pel màster, poden demanar la convalidació de les assignatures següents:

 

Codi

Assignatura

Codi

Assignatura

2642

Sistema Fiscal III

10182

Sistema Fiscal

2629

Anàlisi Comptable

10174

Anàlisi Comptable

2638

Comptabilitat Internacional

10175e

Comptabilitat Internacional

2636

Auditoria Comptable I

10178

Auditoria Comptable I

2637

Auditoria Comptable II

10179

Auditoria Comptable II

 

 

Criteris d’avaluació i exàmens

 

Vegeu fitxa d’assignatures.

 

Professor coordinador ECTS

Director de la titulació: Antoni Socias Salvà

Cap d’estudis de la titulació: Maria Llompart Bibiloni